Tran Thi Thu Ha-Giáo viên chuyên nghiệp | Bóng bàn Duy Hưng

Tran Thi Thu Ha-Giáo viên chuyên nghiệp

sinh ngay 5/4/1963

cho o hien nay so nha 32 phuong Phuc La Quan Ha Dong tp Ha Noi

que quan tp Nam Dinh . Kinh nghiem giang day 25 nam thanh tich thi dau da dat danh hieu VDV cap 1 tu nam 1982 . Da tot nghiep Dai Hoc TDTT trung uong 1

so DT 0981469846

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.