Tháng Mười Một, 2015 | Bóng bàn Duy Hưng

Monthly Archives: Tháng Mười Một 2015

Điều lệ Giải bóng bàn cúp tạp chí Thiên thần nhỏ lần II (2015)

1. Đơn vị tổ chức: – Báo Sinh Viên Việt Nam – Hoa Học Trò. – Liên đoàn bóng bàn Việt Nam. ​ 2. Mục đích: – Hoạt động thiết thực của báo Sinh Viên Việt Nam – Hoa Học Trò và Liên đoàn bóng bàn Việt Nam kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội […]