Lê Đại Thắng – Giáo viên chuyên nghiệp | Bóng bàn Duy Hưng

Lê Đại Thắng – Giáo viên chuyên nghiệp

Sinh ngày: 08/01/1997

Quê quán: Thanh Hoá

Sđt: 0948486669

Kinh nghiệm giảng dậy: 3 năm

Thành tích thì đấu: HCĐ thiếu niên trẻ toàn quốc 2008. HCĐ Hội khoẻ phù đổng toàn quốc 2008. 2HCB hội khoẻ phù đổng toàn quốc 2012. HCV ĐHTDTT Toàn Tỉnh Thanh Hoá 2017…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.