Truyền hình Hà Nội đưa tin về giải Hội Người Cao Tuổi quận Thanh Xuân mở rộng lần 2. | Bóng bàn Duy Hưng