Giao lưu lượt về giữa hai đội Duy Hưng 1 và Duy Hưng 2. | Bóng bàn Duy Hưng

Giao lưu lượt về giữa hai đội Duy Hưng 1 và Duy Hưng 2.

💥💥💥Giao lưu lượt về giữa hai đội Duy Hưng 1 và Duy Hưng 2. 💥💥💥
🏓🏓🏓🏓🏓🏓🏓🏓🏓
🎯🎯🎯 Ngày hôm nay 8-11-2018 Clb bóng bàn hội người cao tuổi Tại Duy Hưng cơ sở 2 đã có chuyến đến giao lưu lượt về tại cơ sở 1.
🤝 hai clb đã có buổi giao lưu thi đấu rất sôi nổi và vui vẻ.
👍 Đây cũng là tiền đề cho các cuộc giao lưu với các câu lạc bộ trong khu vực nội thành Hà Nội.
👏 Bóng bàn Duy Hưng hân hạnh là cầu nối giao hữu và liên kết giữa các thành viên đam mê môn bóng bàn.
🤗🤗🤗 Hãy đến với chúng tôi để có một môi trường sinh hoạt lành mạnh và hữu ích nhất 💪💪💪

💥💥💥Giao lưu lượt về giữa hai đội Duy Hưng 1 và Duy Hưng 2. 💥💥💥 🏓🏓🏓🏓🏓🏓🏓🏓🏓🎯🎯🎯 Ngày hôm nay 8-11-2018 Clb bóng bàn hội người cao tuổi Tại Duy Hưng cơ sở 2 đã có chuyến đến giao lưu lượt về tại cơ sở 1. 🤝 hai clb đã có buổi giao lưu thi đấu rất sôi nổi và vui vẻ.👍 Đây cũng là tiền đề cho các cuộc giao lưu với các câu lạc bộ trong khu vực nội thành Hà Nội. 👏 Bóng bàn Duy Hưng hân hạnh là cầu nối giao hữu và liên kết giữa các thành viên đam mê môn bóng bàn. 🤗🤗🤗 Hãy đến với chúng tôi để có một môi trường sinh hoạt lành mạnh và hữu ích nhất 💪💪💪

Người đăng: Bóng bàn Duy Hưng vào Thứ Tư, 7 tháng 11, 2018