Chúc mừng bóng bàn Duy Hưng nhí đã đạt thành tích xuất sắc trong giải thủ đô mở rộng  | Bóng bàn Duy Hưng

Chúc mừng bóng bàn Duy Hưng nhí đã đạt thành tích xuất sắc trong giải thủ đô mở rộng 

🥳🥳🥳🥳Chúc mừng bóng bàn Duy Hưng nhí đã đạt thành tích xuất sắc trong giải thủ đô mở rộng 🏆🏆🏆
 🎯🎯U9 Nam Vô ĐịcH

🎯🎯🎯U 9 Nữ Huy chương Bạc


🎯🎯🎯U15 Đơn nam huy chương đồng

🎯🎯🎯U 9 Đơn nam huy chương bạc