Cốt vợt TSP | Bóng bàn Duy Hưng

Cốt vợt

Cốt Besty

1.990.000 

Cốt vợt

HIGH LARGE

2.700.000 

Cốt vợt

Hinoki Carbon Speed

1.990.000