Cốt vợt Yasaka | Bóng bàn Duy Hưng

Hiển thị một kết quả duy nhất

1.300.000 

Cốt vợt

MALIN EXTRA SPECIAL

1.750.000 

Cốt vợt

MALIN HARD CARBON

1.750.000 
7.300.000 

Cốt vợt

Yasaka EAGLE FL

600.000 
950.000 
1.300.000 

Cốt vợt

Yasaka Malin Carbon

1.450.000 
1.050.000 

Cốt vợt

Yasaka MKV FL

850.000