Mặt vợt DHS | Bóng bàn Duy Hưng

Mặt vợt DHS

Mặt Skyline 3 – 60

540.000 

Mặt vợt DHS

Mặt Tin ARC 3

450.000 
550.000 
300.000 

Mặt vợt DHS

Mặt vợt DHS Hurricane

550.000 

Mặt vợt DHS

Mặt vợt H3 Neo

400.000 
1.500.000 

Mặt vợt DHS

Mặt vợt Skyline 3 NEO

390.000 
Giảm giá!

Mặt vợt DHS

Mặt vợt Tin ARC

550.000  500.000 
Giảm giá!

Mặt vợt DHS

Mặt vợt Tin ARC Gold

890.000  850.000