Cốt bóng bàn sói già Solja Joola - Bóng bàn Duy Hưng

Cốt bóng bàn sói già Solja Joola

2.200.000 

Solja off +
Speed : 9.5
Control:9.2
Loại tấn công : off+
Độ cứng : cứng
7 lớp : 2 lớp gỗ hinoki bề mặt + 2 lớp kiri + 2 carbon + lõi basa .