Cốt Rossi Force - Bóng bàn Duy Hưng

Cốt Rossi Force

2.200.000 

HINOKI + 2 CARBON .
Thông số tạm : speed :9,1control : 9,5