JOOLA TPE FIGHT

2.900.000 

Weight (khối lượng): 92g
Speed (tốc độ): 9.5
Control (kiểm soát): 9,0