Mặt vợt 729 - 2 dài - Bóng bàn Duy Hưng

Mặt vợt 729 – 2 dài

210.000 

* Dành cho người giật phải thuận tay

* Tính đàn hồi cao, phát lực nhanh, và kiểm soát bóng dễ dàng.

* Phù hợp với lối đánh giật bóng xoáy và tạt bóng.