Cốt vợt

Donic Burn Carbotox

1.350.000 
1.200.000 
1.850.000 

Cốt vợt

EXTREME S

1.000.000 

Cốt vợt

Freitas ALC

3.500.000 

Mặt vợt Dawei

Gai dài 388D Quattro lót

300.000 

Mặt vợt Dawei

Gai trung 388C-1 King

330.000 
Giảm giá!

Cốt vợt

Hayabusa Z+

3.200.000  2.900.000 

Cốt vợt

HIGH LARGE

2.700.000 

Cốt vợt

Hinoki Carbon Speed

1.990.000 
950.000 

Cốt vợt

Innerforce ZLC

4.200.000