TREIBER Q

2.200.000 

Cấu tạo : Gỗ KOTO + 2 Lớp CARBON
Độ dày :xấp xỉ 5,8 mm
Tốc độ : 96
Kiểm soát: 95
Trọng lượng :84 đến 89 gam
Mã: TREIBER Q Danh mục: ,
.
.
.
.