DỤNG CỤ BÓNG BÀN BÁN BUÔN - BÁN LẺ - TOÀN QUỐC

X-PLODE SENSITIVE

800.000 

Speed: 95 (fast)

Spin: 110 (extra high)

Control: 95 (extra high)

Hardness: 40

.
.
.
.