Zack joola

600.000 

Mặt Zack được cấu tạo bởi lớp spong bọt khí.

Speed: 8.3

Spin : 8.7

Control: 8.8Zack joola (1)

.
.
.
.