Quả bóng bàn

Hiện nay có 3 loại quả bóng bàn được phân loại dựa trên tiêu chuẩn số sao được in trên bóng.

Quả bóng bàn 0 sao hoặc 1 sao

  • Loại bóng không được in sao hoặc chỉ được in một ngôi sao thì có chất lượng và độ nảy trung bình.

  • Chủ yếu được dùng cho mục đích đào tạo, đôi khi vẫn có người dùng để luyện tập.

  • Là loại quả bóng bàn có giá bán rẻ nhất.

Quả bóng bàn 2 sao

  • Có chất lượng và độ nảy tốt hơn loại 0 sao và 1 sao nhưng lại kém hơn loại 3 sao.

  • Bóng bàn 2 sao tuy có chất lượng tốt nhưng vẫn chưa đạt tiêu chuẩn thi đấu chuyên nghiệp.

  • Chủ yếu dùng để tập luyện và chơi bóng bàn nhằm mục đích giải trí.

Quả bóng bàn 3 sao

  • Đây là loại banh bóng bàn có chất lượng tốt nhất, giá cũng đắt nhất trong 3 loại bóng.

  • Quả bóng bàn 3 sao đạt tiêu chuẩn thi đấu nên nó chủ yếu được dùng trong các trận đấu. Tất nhiên bạn cũng có thể dùng loại bóng này khi luyện tập để có cảm nhận tốt nhất.

.
.
.
.