Cốt Nobilis Joola

5.000.000 

Cốt vợt tấn công hủy diệt với tốc độ vô cùng nhanh

Độ dày: 7.1 mm

Kết hợp gỗ HINOKI + 2 lớp PBO-C

SPEED : 9,6 – CONTROL : 9,6

 

 

.
.
.
.