Danh sách đăng ký giải Giải bóng bàn Quận Thanh xuân Mở Rộng

Danh sách các đội tham gia giải tới thời điểm hiện tại : 

I Đội CLB Duy Hưng:
1) Tô Bá Dũng
2) Nguyễn Huy Hoàng
3) Tiến ( Trung Quốc)
II CLB Bóng bàn Làng Sét:
1. Nguyễn Tùng Lâm – 15/04/1993
2. Nguyễn Quý Sơn – 19/11/1993
3. Lê Hoàng Cường – 13/12/1993
4. Phan Vũ Huy Hiệp – 06/10/1993
5. Bùi Văn Bình – 25/10/1994
Đội trưởng : Nguyễn Tùng Lâm – SĐT: 0963672344 
III: Đội Hỏa Châu
IV: FT Thái Bình
V : CLB Hữu Nghị
VI: Đội DCD Sport 
1) Trịnh Mạnh Cương 
2) Nguyễn Thành Đạt
3) Nguyễn Việt Dũng 
4) Trịnh Bích Ngọc.
VII: Đội Tràng AN 
VIII : Đội Long Biên
IX : Đội Mặt Tầu
X : Đội Thầy Giáo Duy Hưng ( tên đặt tạm)
XI: Đội Pingpong store
XII : Đội Leo Sport
XIII: Đội Dũng Cửu Shop
XIV: Đội Hải Cồ ( Đông Anh)
XV : Đội Nhà Thi Đấu Bách Khoa
XVI: Đội Thường Tý Hay ( tên đặt tạm)
XVII: Đội FC Thái Bình 
1) Bùi Thanh Toàn 
2) Phạm Hồng Đức
3) Nguyễn Thế Vinh 
4) Nguyễn Huy Hoàng
XVIII: Đội Leovis
XIV: Đội Thành Công

XV : Đội Nha Khoa Bảo Đức – Dầu Shell Đức Anh

Trả lời

.
.
.
.