Phạm Ngọc Long-Giáo viên chuyên nghiệp

pham ngoc long
Phạm Ngọc Long Sinh ngay5/31963 Quê quán. Hải Dương Tham gia Tuyển Thiêu Niên va Tuyển Trẻ của Hải Dưong 1975_1980 Tham gia Tuyển Bộ đại học tham dự giai giải báo nhân dân 1984 Tham gia Tuyên Hai Dưong. Tham dự giai báo nhân dân 1986_1987 Nhiều năm tham gia huân luyện tại HD Nhập môn bóng bàn và tập luyên từ 1973 Tel.0902273786 Phạm Ngọc Long-Giáo viên chuyên nghiệp

Trả lời

.
.
.
.