Buổi Training đầu tiên giữa hlv Nguyễn Quốc Thắng và các hlv tại Trung Tâm Duy Hưng

bbb1
Các giáo án và phương pháp đã được cập nhật rất chi tiết. Hy vọng rằng sản phẩm của Trung Tâm sẽ sớm được cải thiện và ra mắt trong thời gian sắp tới. Xin chân thành cảm ơn hlv Nguyễn Quốc Thắng vào các hlv đã góp mặt tại buổi training ngày hôm nay! bbb3bbb4 bbb5 bbb6 bbb7 bb1 bbb8  

Trả lời

.
.
.
.