ARCHER-B

350.000 

Trọng lượng: 85g ± 5g

Độ dày: 6.0mm

Gỗ bề mặt: Ayous

Lớp: 5 gỗ + 2 carbon

.
.
.
.