MALIN HARD CARBON

1.750.000 

5 PLY-WOOD + 2 PLY-CARBON  THICKNESS:6.0mm  AVERAGE WEIGHT: 92g   SPEED 10+  CONTROL 8+

MADE IN SWEDEN

Đây là một cốt giá rẻ chất lượng tuyệt vời nhưng ngay cả với 2 lớp carbon, nó đòi hỏi rất nhiều nỗ lực để lặp với tốc độ hợp lý cảm giác trống rỗng sự rung động thực sự làm tăng sự kiểm soát nhưng làm giảm cảm giác bóng, không phù hợp với mặt vợt dày thực sự cầu kỳ về mặt vợt. Mặt vợt tensor có lẽ là phù hợp vì chúng cho phép cảm nhận thêm về cốt vợt.

.
.
.
.