Mặt vợt Dawei 2008

150.000 

Tốc độ 82
Kiểm soát 82
Độ xoáy 87
Độ cứng  Trung bình
Trọng lượng 43g

Super Power 2008 có thiết kế gai ngang giúp người chơi đặc biệt phát huy độ xoáy khi giật moi và gò bóng. Nhờ độ lưu bóng lâu, các kỹ thuật đặt bóng ngắn trong bàn và móc cổ tay cướp công cũng được thực thi rất hiệu quả.

.
.
.
.