Mặt vợt yasaka Rarka 7 soft

750.000 

TỐC ĐỘ: 11

Xoáy: 14+

CẢM Giác: 9 +

ĐỘ CỨNG: 45 ~ 50 ĐỘ

.
.
.
.