Donic Waldner Dotec Carbon

1.850.000 

Tốc độ : 97  Kiểm soát : 57  Số lớp: 5 + 2  Trọng lượng (g): 85  Loại : OFF +  Độ dày (mm): 7.7
Các lớp carbon được đặt trên đầu của một lõi Balsa 4 mm. Lớp vỏ phủ và giữa bao gồm 0,6 mm Limba cho mỗi lớp. Sự kết hợp đảm bảo của Carbon, Limba, Balsa và Dotec mang đến yếu tố lạ thường về  tốc độ và kiểm soát.

.
.
.
.