Góc tiền thật!

78418454 1203844243145031 8897850559910903808 n
Góc tiền thật! Giá trị của đồng tiền ko nằm ở con số, mà nó nằm ở sản phẩm mà bạn tạo ra. Nếu bạn tạo ra dc một sp tốt thì giá trị mà bạn nhận dc ko chỉ dừng lại ở con số mà nó bao gồm kiến thức, cảm xúc, kinh nghiệm và tương lai. Với tôi những đồng tiền do chính bàn tay mình tạo ra, nó có ý nghĩa và đem lại giá trị thật, bởi những gì tôi làm, nó khiến cho người trả tiền cảm thấy vui, khoẻ và thiết thực. Nay dạy một anh tây tên là Eric, thấy a ý dùng một chiêc smart phone trung quốc mình hỏi! Sao a không dùng iphone trong khi a đang đọc và nghiên cứu steve job ??? A ý bảo: Tôi ghét iphone! 
.
.
.
.