Mặt vợt bóng bàn 729-5

300.000 

Thông tin sản phẩm

– Thương hiệu : 729

– Tốc độ:  12

– Độ xoáy:  11

– Kiểm soát:  12

.
.
.
.