Mặt vợt bóng bàn 729 – 755 (gai) không mút

140.000 

THÔNG TIN SẢN PHẨM

– Thương hiệu : 729

– Tốc độ:  5

– Độ xoáy:  4

– Kiểm soát:  8

.
.
.
.