Mặt vợt Roxon 500 pro 40+

750.000 

roxon 500 pro bản đánh bóng 40 +

SPEED: 9,5

SPIN : 8,3

CONTROL:8,0

Mặt vợt dùng để chơi bóng 40+ thế hệ mới!

Tốc độ rất cao dành cho dơ giật bạt

.
.
.
.